$300.00

Goat , Kiko , Doe (female) |White/Tan

NKR# N16F0108CWR3 | DOB: 11/28/2016 (6 yrs)

Sire: SDR Beauregard
Dam: SRW Sam’s Sahara
Category: